Plusleerkracht de Parkschool

De Parkschool zoekt een ervaren leerkracht, niet groepsgebonden (0,6 fte)

 

Een school voor iedereen

De Parkschool is een Openbare Basisschool in Presikhaaf Oost. Een wijkschool, met veel ruimte in en om de school. We staan bekend als een school waar ouders welkom zijn en als partner worden gezien in de leerontwikkeling van het kind. De school ligt in een groen park met een groot speelplein. Hier is ruimte voor sportieve activiteiten. We werken met een continurooster.

Oog voor onderwijsbehoefte

Op De Parkschool zien wij het als een uitdaging de talenten van ieder kind te ontdekken en te versterken. Ieder kind leert verschillend. Wat voor de één vanzelfsprekend is, kan voor een ander lastig zijn. Wij streven ernaar om alle kinderen, voor wie wij de beste plek zijn, zo goed mogelijk te begeleiden. Onze leerlingen komen uit de wijk Presikhaaf. In de wijk is er een grote diversiteit, men leeft vanuit verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden, in verschillende gezinssamenstellingen en met verschillende opleidingsachtergronden en inkomens. Als school willen wij kinderen maximale kansen bieden. Onze leerkrachten zijn competent in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Zij gebruiken actuele en gedigitaliseerde middelen om onderwijsbehoeftes van leerlingen in kaart te brengen en hiermee hun onderwijs te optimaliseren.

Wat vragen wij?

We zoeken een ervaren, veelzijdige leerkracht vanaf 1 september 2022 die samen met het team wil gaan voor kwalitatief goed onderwijs. We zoeken een leerkracht die het team versterkt, die ruime ervaring heeft met EDI en het team kan meenemen in de verdere ontwikkeling richting een professionele leergemeenschap (PLG). Extra expertise Taal, rekenen en/of gedrag is welkom.

Wat bieden wij?

Het salaris voor deze functie bedraagt min. € 3001,- en max. € 4573,-bruto per maand bij een volledig dienstverband, conform schaal LB CAO PO. Je krijgt een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2023. De school is onderdeel van Flores Onderwijs, een grote stichting met 34 scholen. Bij Flores geloven wij dat ieder kind alles kan leren met de juiste attitude en mindset. Zelf leren wij ook een leven lang en om je hierbij te ondersteunen hebben wij een eigen academie met een divers aanbod aan cursussen. Jaarlijks hebben we een gezamenlijke studiedag en een groot jaarfeest.

Inlichtingen en sollicitatie

De vacature staat open tot er een geschikte kandidaat is gevonden. Bij een geschikte kandidaat zal er zo spoedig mogelijk een gesprek worden gepland.  Voor inlichtingen kunt u terecht bij de directeur van De Parkschool, Petra Herbrink. Zij wil graag wat meer vertellen over de school en het onderwijsaanbod en deze vacature, telefoonnummer; 026 36 41 113/ 06-30139582. 

 

Acties