IB/Kwaliteitscoördinator op het Mozaïek: zorg en onderwijskwaliteit

Samen met twee andere IB/KC-ers verder vormgeven aan zorg en kwaliteit van het onderwijs?                                                  

Dan zijn we op zoek naar jou!

 

Bekijk dit filmpje om een indruk te krijgen wat voor school we zijn en wat onze visie en werkwijze is.

 

 

Het Mozaïek is een openbare basisschool, die binnen het onderwijsvoorrangsgebied Arnhem valt. De school telt ongeveer 600 kinderen van 40 verschillende culturen en 80 personeelsleden. De school heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd in jaargroepen. Aan de school is een startgroep, voorschool en neveninstroomproject verbonden. Daarnaast verzorgt de school het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het gebouw van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) in Arnhem.  De school heeft voor het tiende jaar op een rij het predicaat excellent mogen ontvangen.

Wij zijn op zoek naar een ervaren collega die samen met ons nog beter wil worden.

Als aanvulling op ons (KC-)team zijn we op zoek naar een collega die mede zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en het monitoren en behalen van de door ons gestelde ambities. Momenteel beslaat het takenpakket van de KC-er voor een groot deel uit het regisseren van zorg. De school is in ontwikkeling naar meer preventief werken door middel van een grotere focus op het analyseren van trends en de kwaliteit van leren. Uitgangspunt hierbij is, dat wanneer de basisondersteuning sterk staat er d.m.v. nog sterker leerkrachthandelen, er uiteindelijk minder tijd aan zorg besteed hoeft te worden. Ben je enthousiast, ervaren en doortastend en wil je, in een team van KC-ers, bijdragen aan innovatie en kwalitatief goed onderwijs? Kijk of je binnen het onderstaande profiel past.

Functieprofiel (in potentie aanwezig, hier ontwikkel jij je naar toe).

 • Je wilt je ontwikkelen in en meedenken over de toekomstige invulling van de taken van de kwaliteitscoördinatoren.
 • Je werkt samen met de andere kwaliteitscoördinatoren binnen de school om te komen tot verbetering van enerzijds het onderwijs en anderzijds het vakmanschap van leerkrachten. 
 • Je regisseert de zorg en monitort en bewaakt de daarmee samenhangende processen.
 • Je helpt anderen de visie van de school te begrijpen en om te zetten in handelen. 
 • Je geeft anderen de ervaring zinvol bezig te zijn en bij te dragen aan het ‘bigger why’ van de organisatie.
 • Je weet zaken in een brede langere termijn context te plaatsen en behoudt overzicht. 
 • Je kan situaties herkennen waarin verandering nodig is en je neemt het initiatief veranderingen  in gang te zetten.
 • Je creëert een professioneel klimaat waarin ontwikkeling, samenwerking en gedeeld leiderschap wordt gestimuleerd. 
 • Je weet collega’s te motiveren en hun kwaliteiten te benutten.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd aan het succesvol en binnen het tijdsbestek verwezenlijken van doelen.
 • Je herkent problemen, analyseert vraagstukken en komt tot oplossingen.
 • Je schept een constante sfeer van verbetering en reflecteert op eigen handelen op basis van feedback van anderen.
 • Je bent in staat om op een positieve manier verbinding te maken en tegemoet te komen aan de behoeftes van onze kinderen. 
 • Je bent communicatief vaardig en goed in het overbrengen van inzichten, vraagstukken en problemen. 
 • Je handelt pro actief, planmatig en slagvaardig.
 • Je coacht, begeleidt en geeft op behulpzame wijze feedback. 
 • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau.

Waar ligt de focus binnen de school?

Het Mozaïek gaat voor kansengelijkheid en de focus ligt op het leren van leerlingen. Daarbij heeft de school hoge verwachtingen van kinderen. Ze gaat ervan uit dat ieder kind alles kan leren. De school is een taalgemeenschap gericht op het vergroten van kennis van de wereld. Dit betekent in praktijk, dat nagestreefd wordt dat de cruciale leerdoelen van de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen behaald worden met alle kinderen, zodat gewerkt kan worden aan de uitbreiding van kennis van de wereld. De school ontwikkelt eigen programma’s om kennis van de wereld uit te breiden bij kinderen, gecombineerd met woordenschatonderwijs, begrijpend lezen/luisteren, burgerschap en schrijven. De school is een professionele leergemeenschap en bestaat uit diverse leerteams die zich gezamenlijk inzetten om continu leerresultaten bij kinderen te verbeteren.

Wat maakt de school aantrekkelijk?

De kinderen waar we mee werken en hun ouders, daar kan je daadwerkelijk iets voor betekenen. Kinderen zijn enthousiast en onbevangen, ouders zijn betrokken en zien het belang van goed onderwijs. De school heeft een duidelijke visie op leren, organiseren, professionaliseren en veranderen. Dit biedt een helder kader van waaruit je kan handelen. Je werkt met een divers, bevlogen en betrokken team. De kracht zit in het samenwerken met elkaar en het bieden van ruimte om te leren en ontwikkelen. De school werkt met eventmanagers die zorgen dat het team zich kan richten op de kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseren o.a. excursies, feesten en verlengde schooldagen en denken mee over hoe het Mozaïek het onderwijs betekenisvol kan laten zijn. Hierdoor kan jij je samen met leerkrachten focussen op de kwaliteit en het verbeteren van het onderwijs. Je werkt samen met andere kwaliteitscoördinatoren binnen de school en er is een directe link met de directie en de beeldcoach.

Onderdeel van Flores Onderwijs

Het Mozaïek is één van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flores valt. 

Bij Flores Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt.

De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk.

Flores heeft een eigen academie waarin medewerkers geschoold worden op onderdelen die relevant zijn om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Er zijn mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, kennis te halen of te delen en te netwerken. Vanuit een community met 900 onderwijs collega's is er altijd wel iemand waar jij inspiratie vandaan kunt halen. Voor meer informatie kijk je op www.floresonderwijs.nl.

Solliciteren

De voorkeur gaat uit naar een parttime collega voor drie dagen per week schaal 11.  Je kunt reageren indien je in het bezit bent van een PABO diploma. Aanvullende opleidingen zoals master EN of orthopedagoog zijn een pré. De procedure bestaat uit een gesprek om te kijken of er een wederzijdse match is en een bezoek van de kandidaat aan de school om de sfeer en het werkklimaat te proeven. De vacature staat open tot we de juiste persoon hebben gevonden.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de directeur van het Mozaïek, Carola Peters, telefoon: 06 295 80 866. Voor inhoudelijke informatie betreffende de functie kan je terecht bij de KC-ers Rebekka Bersee of Emma Altman. Voor meer informatie, kijk op de website: https://mozaiekarnhem.nl

 

 

 

 

Acties