Intern begeleider / kwaliteitscoördinator De Arnhemse Montessori School 

Per 1-11-2023 zoekt de Arnhemse Montessori School een

Intern begeleider/kwaliteitscoördinator  (0,8 fte)De Arnhemse Montessorischool is op zoek naar een nieuwe kwaliteitscoördinator, die samen met het team werkt aan goed en passend onderwijs. 

Wij bieden ons onderwijs aan volgens de principes van Maria Montessori, waarbij autonomie, relatie en competentie een belangrijke rol spelen. Op onze school krijgen de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. We hebben respect voor wat de kinderen zelf kunnen en hebben hoge verwachtingen. 

We hebben 4 onderbouw groepen (0, 1 en 2), 5 middenbouw groepen (3, 4, en 5) en 5 bovenbouw groepen (6, 7 en 8). Aan het einde van het schooljaar hebben we rond de 380 leerlingen op school. 

Maak jij ons gedreven team compleet? 

Per 1 november 2023 is de functie kwaliteitscoördinator vacant. De kwaliteitscoördinator heeft drie rollen binnen de school; leercoördinator, trendanalist en regisseur van de ondersteuning. 

Het team werkt graag samen met onze kwaliteitscoördinator aan een optimaal leerklimaat voor leraren en leerlingen door het versterken van de onderwijskwaliteit binnen een professionele leercultuur. Door samen met de leerteams data te analyseren worden de schoolambities opgesteld. De kwaliteitscoördinator coördineert de ondersteuning van leerlingen. Samen met ouders, leraren en (externe) specialistische professionals werken wij aan passend onderwijs. De kwaliteitscoördinator werkt nauw samen met de directeur en de leerteam procesbegeleiders. Zo werken we samen aan goed onderwijs, waarin alle leerlingen leren. 

Wij zoeken een collega, die

 • Met zijn/haar dynamiek ons team versterkt.
 • Kennis heeft van ondersteuningsbehoeften (op het gebied van onderwijs, gedrag en leren) en deze in samenwerking met de leraren om kan zetten naar handelen.
 • Hoge verwachtingen en passende ambities heeft.
 • Betrokken is en toegankelijk.
 • Helder, open en duidelijk communiceert.
 • Afspraken bewaakt en borgt.
 • Data kan duiden en interventies kan koppelen.
 • Ervaring heeft met coachen.
 • Actief de samenwerking opzoekt.
 • Kennis heeft van Montessori onderwijs of bereid is een opleiding te volgen.
 • Relevante werkervaring en elevante opleiding (Master SEN intern begeleider/kwaliteitscoördinator) heeft. 

Wij bieden onze collega

 • Een gedreven en enthousiast team.
 • Een goede begeleiding.
 • Ondersteuning van kwaliteitscoördinatoren van collega scholen binnen Flores.
 • Een werkplek op een mooie locatie, waar leren centraal staat.
 • Mogelijkheden in professionalisering (Flores Academie)
 • Een salaris conform CAO po, schaal LC van minimaal € 3019,- en maximaal € 5329,- bij een voltijds werkverband.
 • Een aanstelling bij Flores onderwijs voor een jaar met uitzicht op vast. 

Enthousiast!

Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 1 oktober. De gesprekken vinden plaats in de week van 2 oktober. Bij de gesprekken zullen de directeur, twee teamleden (PMR en remedial teacher), een stafmedewerker onderwijs & kwaliteit en HR aanwezig zijn.

Wil je meer informatie hebben over deze vacature dan kunt u contact opnemen met Esther Jobsen, directeur van de Arnhemse Montessorischool telefoonnummer 026-4427025, of kijk op de website www.arnhemsemontessorischool.nl.

Meer over onze school:

Wij werken in heterogene groepen. Hierdoor is ieder kind een keer een jongste, middelste en oudste leerling in de klas. Aan het eind van het schooljaar hebben wij ongeveer 380 leerlingen op school. Naast het lesaanbod van de basisvaardigheden, hebben wij aandacht voor onze omgeving (kosmisch onderwijs) en wordt muziek en bewegingsonderwijs aangeboden door een vakleerkracht.

Acties