De vier visies van Flores

Flores Onderwijs heeft vier visies ontwikkeld die nauw met elkaar verbonden zijn en als basis gelden voor ons onderwijs en onze organisatie: visie op leren, visie op leren organiseren, visie op professionaliteit en de visie op veranderen.

Voor alle scholen en medewerkers zijn de visie op leren en de visie op professionaliteit vastgesteld. De visie op leren organiseren en de visie op veranderen kunnen worden afgestemd op de schoolsituatie en schoolconcept.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl