Het vak is van jou!

 Jij bepaalt, samen met collega’s wat belangrijk is voor jouw vak. En dus hoe het onderwijs eruit ziet. Je staat er nooit alleen voor. Je versterkt elkaar. Want op onze scholen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor alle leerlingen. En dus niet alleen voor de leerlingen in hun eigen klas. Dat betekent bijvoorbeeld dat leerkrachten in de onderbouw samenwerken om kinderen van groep 1 naar groep 4 te begeleiden. Ook werken zij samen aan bijvoorbeeld rekenen of taal over alle klassen heen. Jij weet, samen met je collega’s, het beste wat is om het onderwijs te verbeteren.

Samenwerken, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn al onze scholen een professionele leergemeenschap (PLG).[1]  Een PLG is niets anders dan een groepje leerkrachten dat intensief samenwerkt. Door samen te onderzoeken wat werkt[2]  zorgen we ervoor dat we van elkaar leren en onszelf verbeteren. Op deze manier onderhouden we ons vakmanschap en meesterschap. Samen blijven we leren en blijven we scherp. En natuurlijk geldt ook voor ons; het gaat met vallen en opstaan. Het hoeft niet meteen perfect.

Directeuren leren en werken samen

De directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in de wijk. Of ze nu bij hen op school zitten of niet. Want je leert niet alleen op school, maar ook bij de sportclub, in de buurt, of bij de BSO. Directeuren leren van en met elkaar. En informeren elkaar over wat er speelt in de wijk. Daarmee versterken zij elkaar en het onderwijs in de wijk. Van lerende directeuren leren leerkrachten het meest. En dus ook de kinderen.

Samen met onze partners

Ieder kind kan alles leren. Dat betekent niet dat de onderwijsbehoefte van ieder kind gelijk is. Soms zijn de verschillen zo groot dat er een maatwerkoplossing nodig is of nieuwe kennis ontwikkeld moet worden. Deze maatwerkoplossingen bieden wij door gericht samen te werken met onze partners in de wijk, stad en regio: 

Flores als community

Wij maken ons sterk voor een leven lang leren. Dat geldt natuurlijk voor onze leerlingen, maar zeker ook voor onze professionals, zoals we onze medewerkers graag noemen. Bij Flores ben je niet alleen onderdeel van een team. Je bent onderdeel van een onderwijscommunity van 900 professionals. Wat een enorme schat aan kennis en ervaring! Kunnen je collega’s je soms niet verder helpen in je ontwikkeling, dan kan je altijd terecht in de Flores Academie.

Wij zijn nooit uitgeleerd. Wij verbeteren onszelf en ons onderwijs voortdurend. Heel specifiek door samen te werken met onze partners in onze wijk en stad om de leer- en ontwikkelkansen voor alle kinderen in onze wijk en stad te verbeteren. Wij dragen daarnaast ook bij aan het verbeteren van onderwijs op landelijk niveau. Met zo’n bron aan kennis en ervaring vanuit onze 900 professionals praten we mee met de landelijke onderwijs instanties, zoals de PO raad. Delen we onze kennis en ervaring tijdens ontmoetingen met vakgenoten. Maar zijn we vooral ook nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Op deze manier kunnen wij als community blijven ontwikkelen.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl