Onze maatschappelijke opdracht

Flores Onderwijs zet zich in om met goed, passend en eigentijds onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum gelijke kansen te bieden. Dat doen we, als onderwijsorganisatie van 900 onderwijsprofessionals, vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Alleen als we dat geloven, kunnen we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.

Vanuit die overtuiging bereiden we al onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. We werken daarbij samen, op en vanuit onze 33 scholen. Met elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers, educatieve- en maatschappelijke partners. Samen creëren we een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan, in het klaslokaal en daarbuiten.

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om, er is ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en voor een brede persoonlijke ontwikkeling. We leveren een positieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken als kansengelijkheid, inclusie en actief burgerschap.

We ontwikkelen onszelf en ons vakgebied continu en volgen ontwikkelingen en mensen van binnen en buiten de organisatie. Op deze manier kunnen we nu en in de toekomst onderwijs aan blijven bieden dat goed, passend en eigentijds is.

Bezoekadres Flores Onderwijs
Onderwijshuis PO
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

T: 026 760 09 00

recruitment@floresonderwijs.nl
www.floresonderwijs.nl